Upcoming Events

Satsang, Rosenheim

Satsang, Rosenheim

Satsang Intensive, Rosenheim

Satsang, Rosenheim

Volcano Retreat, Stromboli (Sicily)

Satsang, Rosenheim

Satsang, Rosenheim

Satsang, Rosenheim

Satsang Intensive, Rosenheim

Satsang, Bern (Switzerland)

Satsang, Zurich (Switzerland)

Satsang, Rosenheim

Satsang, Rosenheim

Satsang, Rosenheim

Satsang Intensive, Rosenheim

Satsang, Rosenheim

Retreat with Shanti, Rosenheim

Sea Retreat

Open Satsang, Arunachala (India)

Open Satsang, Arunachala (India)

Open Satsang, Arunachala (India)

Open Satsang, Arunachala (India)

Open Satsang, Arunachala (India)

Open Satsang, Arunachala (India)

Open Satsang, Arunachala (India)

Open Satsang, Arunachala (India)

Arunachala Retreat, Tiruvannamalai (India)

Open Satsang, Arunachala (India)

Open Satsang, Arunachala (India)

Open Satsang, Arunachala (India)

Subscribe for Newsletter